[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

نگهبانی کلّ کشور

شمارۀ: ۳۵۵۶۸- ۲۴۶۸-ج ۵

تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۲۵

پیوست:------

 

جناب اشرف آقای نخست وزیر

محترماً پیرو شمارۀ ۲۸۱۷۵- ۲۰۸۷- ج ۵ – ۱۷ مرداد ۱۳۲۵ معروض می‌دارد:

 

گزارش واصله از هنگ نگهبانی مشهد حاکی است بر حسب دستور شفاهی آقای استاندار نهم برای جلوگیری از نزاع بهائیان و مسلمانان حدود بیرجند و برقراری امنیّت روز ۹ تیر ۱۳۲۵ دو کامیون نگهبان به سرپرستی دو نفر سروان و معیّت یاور جهان‌بین، پایور شهربانی و آقای صبا، کارمند وزارت کشور از مشهد به بیرجند اعزام و چون به هنگ مشهد گزارش رسیده بود: مسلمان‌های رود معجن و حصار از توابع تربت‌حیدریّه و بشرویه از توابع فردوس، قصد بلوا و اغتشاش دارند، سرهنگ زمانی، فرماندهٴ هنگ مشهد شخصاً به معیّت سرهنگ خدیوی برای تحویل اشیای گردان به طرف بیرجند عزیمت. پس از کسب اطّلاع در محلّ نزد آقای شیخ هادی که از مجتهدین با نفوذ و خوش‌‌سابقه بیرجند هستند، رفته، استفساریّه از ایشان اخذ، مبنی بر این‌که در این موقع چنان‌چه اشخاصی به نام مسلمان و بهائی بلوا و آشوبی برپا نمایند، چه صورتی خواهد داشت، جواباً اعلام داشته‌اند: هر کسی مبادرت به چنین عملی نماید بر خلاف قوانین اسلامی و شرع محمّدی است؛ لذا فرماندهٴ هنگ استفساریّه را برای معتمدین و مجتهدین مناطقی که قصد شورش داشته، ارسال، با اندرز و نصیحت آنان را به آرامش دعوت می‌نمایند و نیز فرماندهٴ هنگ زاهدان طیّ شمارۀ ۳۷۸۹ – ۲۹ تیر ۱۳۲۵ گزارش می‌دهد که پس از ورود ژاندارم‌های اعزامی و بازرسین به بیرجند فعلاً در شهر آرامش کامل برقرار است و نسبت به دهات اطراف هم با صدور دستورات لازمه و عزیمت فرمانده گردان بیرجند به بعضی از قرائی که ساکنین بهائی نیز داشته‌اند با اخذ تعهّد از متنفّذین و ملّاکین از اختلافات و اغتشاشات جلوگیری شده است و واقعهٴ سرچاه را هم که بهائیان شکایت نموده‌اند که آنان را غارت و مضروب و مجروح نموده‌اند، به کلّی تکذیب نموده است و می‌نویسد: بهائیان از ترس چنین پیش‌آمدی شکایت نموده‌اند و سه نفر ژاندارم هم همراه فرمانده گردان بوده، به طور موقّت در محلّ سرچاه گذاشته است.

رییس سازمان نگهبانی کلّ کشور، سرتیپ شوارتسکیف، [امضاء]

رییس ادارۀ عملیّات نگهبانی کلّ کشور، سرتیپ مشیری، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ورود به دفتر نخست وزیر؛ شمارۀ: ۲۱۸۱۸، تاریخ: ۱۹ تیر ۱۳۲۵].

[حاشیهٴ ۲:] به عرض رسید. ۱۹ تیر ۵[۱۳۲].

[حاشیهٴ ۳:] از عرض برگشته، بایگانی شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]