[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] جمهوری اسلامی

[تاریخ:] ٩ تیر۱۳۵۹

 [شماره:]٣١١

[صفحه:] ۵

سال دوم

 

از سوی آیت‌الله ربانی شیرازی، آیت‌الله دستغیب و آیت‌الله محلاتی:

پرداخت پول بیت‌المال به بهائیان حرام اعلام شد

شیراز – خبرنگار جمهوری اسلامی: بدنبال پاکسازی در اداره‌جات دیروز از طرف اداره آموزش و پرورش استان فارس اعلام شد که تاکنون به نود و شش پرونده رسیدگی شده و رأی در مورد آنها صادر شده است و جهت رسیدگی به رأی نهائی از طرف کمیسیون پنج نفری مرکز به وزارت آموزش و پرورش ارسال شده است و همچنین آقای ابوالاحراری مدیرکل آموزش و پرورش استان اضافه کرد تاکنون درحدود بیست پرونده رأی نهائی صادر شده است که چهارده نفر آنها اخراج، سه نفر به اتهام همکاری با ساواک پرونده آنها بدادگاه انقلاب اسلامی شیراز ارجاع شده است و شش نفر هم بازنشسته شده‌اند و در مورد چهل و شش نفر دیگر هم حکم آماده بخدمت صادر شده است وی همچنین افزود چهل و چهار نفر هم بجرم اعتقاد بمسلک بهائیت با توجه بماده ۴۴۰ قانون استخدام کشوری اخراج شده‌اند.

همچنین طبق اطلاعات واصله عده‌ای از کارمندان اداره آموزش و پرورش فارس که بجرم بهائیت اخراج شده بودند وزارت آموزش پرورش به این کار اعتراض کرد و اعلام داشت که پس از بازنشستگی صدور احکام دیگر وجۀ قانونی ندارد در تماسی که با آیت‌الله دستغیب و آیت‌الله ربانی و آیت‌الله محلاتی گرفته شد در مورد پرداخت پول به بهائیان اعلام کردند پرداخت پول بیت‌المال به اینگونه اشخاص حرام و کسانیکه از این فرمان تمرد کنند خاطی می‌باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]