[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره ۶۰۸

تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۶۱

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

 اداره آموزش و پرورش ناحیه ۳

دبیرستان سعدی

 

پیوست ندارد

 تلفن ۴۳۹۳۹

 

بسمه تعالی

 

گواهی

 آقای سیامک احراری فرزند محمدحسین شناسنامه شماره [حذف شده]  متولد سال ۱۳۴۶ در سال تحصیلی ۶۱-۶۰ در کلاس اول تجربی این دبیرستان ثبت‌نام نموده و در امتحانات خردادماه قبول گردیده است نامبرده در حضور اولیاء آموزشگاه اقرار به مسلک بهائیت نموده است. این گواهی جهت ثبت‌نام در یکی از دبیرستان‌ها صادر و ارزش دیگری ندارد.

 

رئیس دبیرستان سعدی

[امضا روی مهر رسمی]

دبیرستان سعدی

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]