[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

گواهی می‌شود

شماره: ۷۷-۱-۷۱۴

در تاریخ: ۶ اردیبهشت ۱۳۶۱

 

درجه گ ۳ وظیفه اسم یوسف شهرت ایلخچی مقدم فرزند علی جمعی ل ۲۸ سنندج در جنگ با کفار بعثی عراق در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۶۱ در جبهه غرب کشور به درجه رفیع شهادت نائل آمده است %

 

از طرف فرمانده یگان دژبان پادگان تبریز سروان پایدار

[امضا روی مهر رسمی]

بسمه تعالی

 

[آرم] جمهوری اسلامی ایران

 

دستور ۴۱۲ لشگر ۲۸ پ سنندج

 ماده ۲۷ فوت

 

شماره: ۱۵/۵/۷۰۵

تاریخ: ۱ اردیبهشت ۱۳۶۱

 

گروهبان ۳ فوق دیپلم وظیفه یوسف ایلخچی مقدم فرزند علی، جمعی کد ۴۶۴ [ناخوانا] برابر گزارش کد مذکور نامبرده در ساعت ۶: ۳۰ مورخه ۲۹ فروردین ۱۳۶۱ اقدام به خودزنی نموده که بلافاصله به بیمارستان ۵۲۴ م سنندج اعزام و در همان دقایق اولیه فوت نموده وراث قانونی مشارالیه حق استفاده به مبلغ ۲۴۰۰۰ ریال هزینه کفن‌ودفن ویرا دارند % ر

مدرک: نامه شماره ۱۰ /۵/۷۰۵ – ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۱ کد ۴۶۴ مخ (مغ)

[مهر ناخوانا]

 

[یادداشت دستنویسی، شماره در وسط صفحه]:

۱۶۳ / الف [سواد]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]