[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دارالترجمه رسمی فخر

خیابان کارگر شمالی (امیرآباد سابق)

پلاک ۳۴۳

تلفن: ۶۵۱۴۴۹

[اسم و آدرس کمپانی به انگلیسی]

مدرسه اتفاق

شماره ۳، خیابان آناتول فرانس تهران

تاریخ: شانزدهم دسامبر ۱۹۷۹

(۲۵ آذر ۱۳۵۸)

قابل‌توجه مقام ذیربط:

بدینوسیله گواهی میشود که خانم مهدخت غضنفری در ۱۸ سال گذشته در این مدرسه به تدریس اشتغال داشته است.

ایشان در انجام وظایف خود بسیار دقیق و با دانش‌آموزان بسیار خوب گفتگو مینماید. وی بسیار خوش‌رفتار، قابل‌اعتماد و درستکار است. رابطه‌اش با دانش‌آموزان بسیار خوب و روش انگیزش وی بسیار عالی است.

خانم غضنفری شخصی است بسیار خوش‌برخورد که از اعتماد همکاران خود برخوردار است و همیشه مایل به کمک بهر طریق ممکن میباشد.

اینجانب ایشان را بدون هیچگونه تردید به کارگزینان آتی وی توصیه و عقیده دارم که در تحصیلات دوره فوق‌لیسانس نیز موفق خواهد بود.

امضاء: مدیر (صاحب‌جمعی)

مهر مدرسه راهنمائی تحصیلی اتفاق

صحت ترجمه مورد گواهی است. مترجم رسمی وزارت دادگستری. مرتضی نصرت

[امضا]

/ف

١١ اردیبهشت ۱۳۵۹

 [تعرفه اداری پرداخت شد]

[مهر رسمی]

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]