[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت پست و تلگراف و تلفن، تلگراف؛ از اراک به [طهران]؛ شمارۀ: ۱۰۸؛ تاریخ اصل: ۶/-۲، تاریخ وصول:

۷ اردیبهشت ۱۳۲۶

 

جناب اشرف آقای قوام‌السّلطنه نخست وزیر محبوب ایران، رونوشت بانک صنعتی، رونوشت نامهٴ پرچم اسلام

اعلامیّه[ای] که در شمارۀ مسلسل ۵۲ مورّخهٴ ۳ اردیبهشت ۲۶ نامهٴ پرچم اسلام مبنی بر[۱] این‌که آقای شهاب علایی رییس کارخانهٴ قند شازند کارمندان را بهائی تبلیغ می‌نماید، عاری از حقیقت بوده و این جانبان کارمندان کارخانه مراتب را جدّاً تکذیب و این نشریّه از طرف اشخاص مغرض به عمل آمده.

علی‌اکبر صفّاری، رضا شاه‌غلامی، علی صفایی، موسیٰ مهاجرانی، حسن وهّابی، سیّد جواد طباطبایی، حسن معصومی، کاظم صفّاری.

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ادارۀ تلگراف طهران ].

[حاشیهٴ ۲:] [ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ناخوانا، تاریخ: ۸ اردیبهشت   ۲۶ ].

[حاشیهٴ ۳:] بایگانی شود.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

٢- در نسخهٴ اصل: در.