[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

از اراک به ط [طهران]؛ شماره قبض: ۱۶۰۶، شماره تلگراف: ۱۰۸؛ تعداد کلمه: ۸۹، تاریخ اصل: ۶ [اردیبهشت ۱۳۲۶]، تاریخ وصول: ۷ اردیبهشت [۱۳۲۶]

 

جناب اشرف آقای قوام‌السّلطنه نخست وزیر محبوب ایران،

 رونوشت بانک صنعتی،

 رونوشت نامهٴ پرچم اسلام

 

اعلامیّه[ای] که در شمارۀ مسلسل ۵۲ مورّخهٴ ۳ اردیبهشت ۱۳۲۶ نامهٴ پرچم اسلام مبنی در [بر] این‌که آقای شهاب علایی رئیس کارخانهٴ قند شازند کارمندان را به بهائی تبلیغ می‌نماید، عاری از حقیقت بوده و این جانبان کارمندان کارخانه مراتب را جدّاً تکذیب و این نشریّه از طرف اشخاص مغرض به عمل آمده.

علی‌اکبر صفّاری، رضا شاه‌غلامی، علی صفایی، موسیٰ مهاجرانی، حسن وهّابی، سیّد جواد طباطبایی، حسن معصومی، کاظم صفّاری.

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ادارۀ تلگراف طهران].

[حاشیهٴ ۲:] [ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ناخوانا، تاریخ: ۸ اردیبهشت ۱۳۲۶].

[حاشیهٴ ۳:] بایگانی شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]