[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره: ۱۴۵۸۵

تاریخ: ۲۵ اسفند ۷۰

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادگستری کل استان کرمان

 

[عکس]

[مهر روی عکس]

 

وَ مَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَ لَا أَبْصَارُكُمْ (فصلت آیه ۲۱)[فصلت آیه ۲۲]

نمی‌توانید گواهی چشم و گوش خود را علیه خویشتن پنهان کنید.

 

دادسرای عمومی کرمان گواهی می‌نماید که آقای منوچهر روحانی نجف‌آبادی فرزند فتح اله شماره شناسنامه دویست و بیست و شش صادره از  [حذف شده] تولد [حذف شده] صاحب عکس فوق، سابقه محکومیت کیفری در این دادسرا ندارد.

از طرف دادستان عمومی کرمان محمدی افشار [امضا]

[مهر رسمی]

 

 

 [تعرفه اداری پرداخت شد]

این گواهینامه پس از الصاق ۵۰۰ ریال تمبر رسمیت دارد

 

[یادداشت‌ دستنویسی در بالای صفحه]

× گواهی موقت ×

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]