[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه‌تعالی

گواهی می‌شود دانش‌آموز هوشمند کاظمی منشادی فرزند روح اله شناسنامه [حذف شده]  صادره از [حذف شده]  متولد ۲۰ اسفند ۴۸ در سال تحصیلی ۶۰ – ۶۱ در کلاس اول/۵ به تحصیل اشتغال و در خرداد/شهریور با معدل ۵۴/۱۷ قبول‌شده است ضمناً اولیاء مدرسه از رفتار وی رضایت دارند/ندارند و نامبرده وابستگی به هیچ‌یک از گروه‌های مفسد سیاسی دارد/ندارد.

این گواهی جهت ثبت‌نام در مدارس دیگر صادر گردیده و ارزش دیگری ندارد

 

[اسم و امضا]

[مهر رسمی]

رئیس مدرسه راهنمائی آیت ا [لله] منتظری شماره یک

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

بسمه تعالی

نامبرده از نظر فکر وابسته به [ناخوانا] ظاله بهائیت می‌باشد.

[یادداشت دستنویس پائین صفحه]

در نظام جمهوری اسلامی تنها متدینین به ادیان الهی حق بهره‌گیری از مزایای رایج بهره‌گیری کنند

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]