گشتاسب ثابت راسخ

متولد: ۱۳۳۰ در شهرستان چیکان فریدن

درتاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۶۰ در داران اصفهان تیر‌باران شد

 

گشتاسب ثابت راسخ در سال ۱۳۳۰ در شهرستان چیکان فریدن به دنیا آمد.  همراه با همسر و دو فرزند خود در قریۀ چیکان زندگی می‌کرد و کارش کشاورزی بود.  در تشکیلات جوانان بهائی چیکان فعالیت می‌کرد.  در اوایل انقلاب که بهائیان چیکان سخت مورد آزار اهالی قریه بودند، مجبور به ترک قریه شد و همراه با خانواده به اصفهان مهاجرت کردند.

در روز ۲۵ مرداد ۱۳۶۰، در خانه خود در اصفهان بازداشت شد و او را بسیار شکنجه کردند. روز بعد، به زندان شهرستان داران منتقل شد.  پس از ۲۷ روز حبس و شکنجه، در نیمه شب ۲۰ شهریور ۱۳۶۰ همراه با ۴ بهائی دیگر، عطاء الله روحانی، احمد رضوانی، عزّت عاطفی و بهمن عاطفی در حیاط زندان سپاه پاسداران تیر باران شدند. جسد وی به خانواده‌ اش تحویل داده نشد و احتمالا مأمورین کمیتۀ انقلاب او را در گورستان قریۀ چیگان به خاک سپردند.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)