دنیای ایران- ١٣ خرداد ۵۹- ص٣

 شماره ۴۳

 

گرانی در بیمارستان مصادره شده

بیمارستان میثاقیه که متعلق به سهامداران بهائی بوده به نفع بیت‌المال مصادره شده و بوسیله بنیاد مستضعفان اداره می‌شود با این وصف قیمت مداوا در این بیمارستان گران است چنانکه یک تختخواب در اتاق خصوصی برای یک شب بمبلغ ۵۵۰ ریال، اتاق سی‌سی‌یو ۶۲۰۰ ریال و اتاق نوزاد ٩٠٠ ریال میباشد.