[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] دنیای ایران

[تاریخ:] ١٣ خرداد ١٣۵۹

[شماره:]  ۴۳

صفحه: ٣

 

گرانی در بیمارستان مصادره شده

بیمارستان میثاقیه که متعلق به سهامداران بهائی بوده به نفع بیت‌المال مصادره شده و بوسیله بنیاد مستضعفان اداره می‌شود با این وصف قیمت مداوا در این بیمارستان گران است چنانکه یک تختخواب در اتاق خصوصی برای یک شب بمبلغ ۵۵۰ ریال، اتاق سی‌سی‌یو ۶۲۰۰ ریال و اتاق نوزاد ٩٠٠ ریال میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]