[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشاورزی و عمران روستائی

سازمان مرکزی تعاون روستائی

 

تاریخ -----

ضمیمه -----

شماره یک سیار

متمنی است در پاسخ به این شماره اشاره شود

 

آقای غلام زاهدی

سرایدار اتحادیه تعاونی روستائی ساری

چون به‌موجب تصمیم هیئت‌مدیره اتحادیه در جلسه شماره ۲۲۶ مورخ ١٣ آبان ۵۷ به این علت که شما دارای هیچیک از مذاهب رسمی کشور نیستید بایستی به خدمت شما در اتحادیه خاتمه داده شود بدین‌وسیله به شما ابلاغ می‌شود که از این تاریخ هیچگونه سمتی در این اتحادیه ندارید و از این پس هیچگونه حقوق و مزایایی به شما تعلق نخواهد گرفت. لازم است در اسرع وقت ساختمان سرایداری اتحادیه را ترک نموده و کلیه آنرا به آقای رمضان افضلی فر تحویل نمائید. هر نوع مزایائی طبق قانون کار بشما تعلق بگیرد در وجه شما قابل پرداخت است.

هرمز دلفانی

مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی شهرستان ساری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]