[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، ادارۀ سیاسی و گذرنامه؛ شمارۀ: ۸۳۲۷/۱۶۸۵؛ به تاریخ: ۱۴فروردین ۱۳۲۳

 

جناب آقای نخست وزیر

در پاسخ مرقومهٴ شمارۀ ۲۲۷۳ – ۲۴اسفند ۱۳۲۲ راجع به اجتماع اهالی آذرشهر به منظور غارت منزل بهائی‌ها، معروض می‌دارد: طبق گزارش واصل از استانداری تبریز، روز چهارم اسفند ۲۲ اهالی آذر شهر به منزل چند نفر بهائی حمله نموده، منازل آنها را غارت و آتش زده‌اند که با مداخلهٴ شهربانی و به کمک عدّه[ای] ژاندارم از عملیّات آنها جلوگیری و انتظامات برقرار شده است و قضیّه در دادگاه صالحه مورد تعقیب است.

وزیر کشور، [ از طرف، امضاء: سروری ]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۶۴۸، تاریخ: ۱۵فروردین ۱۳۲۳ ].

[حاشیهٴ ۲:] بایگانی.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]