[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] سه شنبه چهارم آبان ماه ۱۳۶۱

[شماره:] ۱۶۸۵۳

[صفحه:] ۱۳

 

در گفتگوی اختصاصی اطلاعات با معاون نخست‌وزیر در امر بازسازی نیروی انسانی مطرح شد:

گزینش کارمندان، حقوق دوران تعلیق افراد مازاد ادارات و بررسی پرونده‌های بازسازی

دکتر عبدالله جاسبی معاون نخست‌وزیر در امور بازسازی نیروی انسانی در یک گفتگوی اختصاصی با روزنامه اطلاعات اعلام کرد که از آغاز سال ۶۱ رسیدگی به پرونده‌های کارمندان مشمول قانون بازسازی توسط هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی آغازشده و تا به حال بیش از سه هزار پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.

در این گفت‌وشنود دکتر جاسبی از هیاتهای بازسازی خواست که نهایت دقت را معمول دارند تا حقی از کارمندی ضایع نشود. دکتر جاسبی همچنین یادآور شد: تاکنون بیش از ۳۵۰ هیئت بدوی و تجدیدنظر بازسازی در سراسر ایران تشکیل‌شده و تعداد زیادی گروه‌های تحقیق به وجود آمده است در بررسی‌هایی که روی پرونده‌ها صورت گرفته افرادی که فراماسون، ساواکی و یا وابسته به فرق ضاله بودند، پاکسازی شده‌اند، البته بعضی از افراد جرم چندان سنگینی نداشتند و مجازات آن‌ها به نسبت تخلفشان تعیین‌شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]