فیروز پردل

متولد ٢٠بهمن ١٣٢٢ در مشهد

در تاریخ ٨آبان ۱۳۶۳ در مشهد به دار آویخته شد

 

فیروز پردل در یک خانوادۀ بهائی متولد شد. پس از تکمیل دورۀ دبیرستان از دانشکدۀ پلی‌تکنیک تهران در رشتۀ مهندسی مدرک گرفت. پس از اتمام دورۀ سربازی به استخدام شرکت ملی نفت درآمد. پس از چند سال از کارش استعفا داد و در یک شرکت مهندسی که با ادارۀ مخابرات ارتباط داشت، در مشهد شروع به کار کرد. تا اوایل انقلاب اسلامی به این کار مشغول بود، تا اینکه به خاطر عقیده‌ به آئین بهائی اخراج شد. در سال ۱۳۵۸ به عضویت محفل روحانی محلی[۱] مشهد انتخاب شد.

در روز ١ شهریور ۱۳۶۲ او را بازداشت و در مشهد زندانی کردند. در مهر ۱۳۶۲ به زندان وکیل‌آباد منتقل شد. یک سال بعد، در روز ٨ آبان ۱۳۶۳ به دار آویخته شد. تا سه روز مرگ او را به خانواده‌اش اطلاع نداده بودند و پنج روز طول کشید تا جسدش را تحویل دادند. به خانواده‌اش اجازه داده شد زیر نظر چند پاسدار آداب بهائی کفن‌ودفن را به جا آورند. تابوت او را عده‌ای جوان بهائی در گورستانی به خاک سپردند، که کسی مجاز نبود مکانش را بداند.

 

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)

 

 

 

[۱] محفل روحانی محلی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر شهر یا روستا انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن محل است.