فتح‌الله فردوسی

متولد ۱۲۹۷ در کروگان، جاسب

در تاریخ ۱۴ دی۱۳۶۰ در تهران تیرباران شد

 

فتح‌الله فردوسی در یک خانوادۀ بهائی متولد شد.  در مدرسۀ بهائی وحدت بشر در کاشان درس خواند. بعد از آنکه دولت مدرسه را تعطیل کرد، برای ادامۀ تحصیل عازم تهران شد. در آنجا به مدرسۀ نظام رفت، سپس ازدواج کرد و در تهران ساکن شد.

از طرف محفل روحانی ملی[۱] ایران، به عضویت هیئت مدیرۀ شرکت امناء انتخاب شد.  در سال ۱۳۵۹ عضو محفل روحانی محلی[۲] تهران شد.  در روز ١١ آبان ۱۳۶۰ در جلسۀ محفل تهران به همراه پنج نفر از اعضاء و دو میزبان دستگیر و در اوین زندانی شدند.

در روز۱۴ دی ۱۳۶۰ به همراه پنج نفر دیگر از اعضای محفل تهران، کوروش طلائی، خسرو مهندسی، اسکندر عزیزی، عطاءالله یاوری و شیوا محمودی اسدالله زاده و میزبانشان شیدرخ امیرکیا (بقا) تیرباران شدند.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)

 

 

 

[۱] محفل روحانی ملی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر کشور انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن کشور است.

[۲] محفل روحانی محلی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر شهر یا روستا انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن محل است.