[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: ٢٢ مرداد ١٣٩٠

شماره: ۳۴۳۲۷۸/ ٩٠

پیوست: ندارد

 [آرم]

بیمه ایران

 

عینک‌سازی پارس

جناب آقای منوچهر منزویان

با سلام

احتراماً عطف به قرارداد همکاری جهت در اختیار گذاشتن عینک به بیمه‌شدگان، بدینوسیله به استحضار می‌رساند

طبق بند ۶ از ماده ششم قرارداد یک‌طرفه فسخ می‌گردد.

با تشکر

شرکت سهامی بیمه ایران- مدیریت استان مرکزی

مقدسی

[امضا]

[مهر رسمی]

شرکت سهامی بیمه ایران -شعبه ١٠٨اراک

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]