[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 [ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور؛ [ شمارۀ: ۲۴ ]؛ مورّخهٴ: ۹/۳/۲۳؛ استخراج تلگراف قم

 

وزارت کشور

اغلب با پست شهری به نام جمعیّت مسلمین می‌نویسند: اگر در خارج نمودن بهائی‌ها اقدام نشود، خودمان اقدام خواهیم کرد. امروز هم چندین نفر از محلّهٴ شهرنو قم با امضاء به فرمانداری و شهربانی شرحی نوشته‌اند. به شهربانی دستور لازم داده شد. مستدعی است برای این‌که اتّفاق سوئی رخ ندهد، با رأی کمیسیون که به شمارۀ ۷ عرض شده، موافقت فرمایند که زودتر اقدام لازم به عمل آید. ۲۴.

اعظم‌رکنی

 

[حاشیهٴ ۱:] به عرض برسد.

[حاشیهٴ ۲:] چون رأی کمیسیون مطابقت با قانون تشدید مجازات اشخاص بدسابقه نمی‌کرد، قرار شد شرحی مجدّداً به فرمانداری نوشته شود. ۱۳/۳.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]