[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] فرقه نیوز

[تاریخ:] ۱۶ تیر ۱۳۹۲

 

گرگ يوسف خوار (مستند ویژه بهائیت)

گرگ یوسف خوار مستند پنج اپیزوده گرگ یوسف خوار متمرکز بر تحلیل جامعه ایران قبل و حین شکلگیری فرقه بهائیت است.

به گزارش فرقه نیوز، گرگ یوسف خوار مستند پنج اپیزوده گرگ یوسف خوار متمرکز بر تحلیل جامعه ایران قبل و حین شکلگیری فرقه بهائیت است. در پرده اول، وضعیت جامعه ایران در ابتدای دوره قاجار بررسی می شود. نتیجه این پرده تئوری فقـر متفاوت اقتصادی در جامعه ایران را رد و تئوری فقـر علمی و فرهنـگی را خصوصاً میان جامعه نخبه جایگزین می کند. در پرده دوم، شیخ احمد احسائی، شیخیه و فرقه های گوناگون آن بررسی می شوند. اختلاف ایشان در شیخ واکاوی می شود و علت تفاوت فرقه کربلا و کرمان با فرقه تبریز روشنـتر می گردد. در پرده سـوم، با ورود زعمای جدید شیخیه کربلا یعنی ملاحسین بشـرویه و زرین تاج برغانی به جـریان باب، باری دیگر اینـبار با روایت یهـود این جـریان بازسـازی و روایت می شود. در پرده چهارم چگونگی کنار رفـتن حلقه حی از صحنه روزگار و جایگزینی خانواده نوری یعنی حسینعلی نوری مشهور به بهاء الله و یحیی نوری مشهور به صبح ازل با ایشان را بررسی می کنیم. در پرده آخر امـروز جامعه ایران را دوباره واکاوی می کنیم و هشـدارهایی به جامعه امـروز ایـرانی می دهیم که به نظر احتمال ظهور و بروز فرقه ای اینگونه در این جامعه نیـز بالاست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]