[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] فرقه نیوز

[تاریخ:] ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸

 

نوسازی قبور بابیان در سایه غفلت مسئولین

حاجی میرزا حسن رشدیه یک ازلی منشعب از فرقه ضاله بابیت بود.

به گزارش فرقه نیوز؛ حاجی میرزا حسن رشدیه یک ازلی منشعب از فرقه ضاله بابیت بود. بنابر تصریح کسانی مثل ادوارد براون و نیز علی‌اکبر ارداقی، افتتاح مدارس رشدیه در تهران بنابر دستور مستقیم شیخ هادی نجم آبادی به رشدیه و علی‌خان امین الدوله بود.

نهادهای امنیتی باید به دنبال جریاناتی باشند که به دنبال زنده کردن یاد بابیت و بهاییت در پایتخت جهان تشیع هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]