[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] فرقه نیوز

[تاریخ:] ۲۶ دی ۱۳۹۴

 

حمایت سازمان نظام پزشکی شرق گلستان از فرقه ضاله بهائیت+سند

در پی درگذشت یک پزشک بهایی در مینودشت سازمان نظام پزشکی شرق گلستان در اقدامی تامل برانگیز برای فوت این پزشک پیام تسلیت صادر کرد.

به گزارش فرقه نیوز، چند روز پیش جمشید خوش آیین پزشک بهایی که در شهرستان مینودشت زندگی می کرد فوت کرد.

در پی این رویداد سازمان نظام پزشکی شرق استان متشکل از شهرهای مینودشت کلاله، مراوه تپه و گالیکش برای درگذشت این پزشک بهایی اطلاعیه همدردی صادر کردند.

این در شرایطی است که فرقه ضاله بهائیت در قانون کشور ما جایگاهی نداشته و ندارد و صدور پیام هایی اینگونه می تواند بستر خطرناکی برای معرفی بیشتر و جاانداختن این فرقه ضاله در استان باشد.

صدور یک پیام رسمی از سوی یک سازمان دولتی چه پیامی را در ذهن مخاطب و عوام تدایی می کند و آیا اینکه این گونه کارها غیر عمد هست یا آگاهانه صورت می گیرد که در هر دو حالت مسئولین باید به گوش باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]