[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] فرقه نیوز

[تاریخ:] ۱۳ مهر ۱۳۹۸

 

مظلوم نمایی بهائیان و رسانه های معاند

در همه جای دنیا اقدام مجرمانه پیگرد قانونی دارد، آنچه مهم است اطاعت از قوانین هر کشور است.

به گزارش فرقه نیوز؛ دیگر جوامع در سراسر دنیا در مواجهه با جرم هایی مانند تبلیغ فرقه های گمراه کننده، اقدام علیه امنیت ملی، تحریک به اغتشاش و... چگونه برخورد می کنند؟

در همه جای دنیا اقدام مجرمانه پیگرد قانونی دارد، آنچه مهم است اطاعت از قوانین هر کشور است.

در ایران نیز بر اساس قانون اساسی کشور، تبلیغ فرقه های ضاله و برگزاری مراسمات این فرقه ها جرم است.

با وجود این رسانه های معاند و مخالف از جمله خبرگزاری هرانا، آمدنیوز، درّ تی وی و... از اقدامات مجرمانه این فرقه ها حمایت و فریاد مظلوم نمایی سر می دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]