[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] فرقه نیوز

[تاریخ:] ۲۴ فروردین ۱۳۹۳

 

بهائیان وطن‌فروش به دنبال جهان وطنی

نگاهى اجمالى به گزارش‌هاى هدفدار و غیرمنصفانه فرستادگان سازمان‌هاى حقوق بشری این واقعیت را آشکار مى‌سازد که همه ابزارهاى امپریالیستى و صهیونیستى دست به دست هم داده‌اند تا نظام اسلامى را وادار سازند فرقه بهائیت را به رسمیت بشناسد.

به گزارش فرقه نیوز، بهائیت از زمان عباس افندى ایده‌ای به نام «جهان وطنی» را آغاز کرد، ایده‌ای که منشأ آن نه تنها کوته‌فکری رهبران این فرقه بلکه بر آمده از تفکرات فیلسوفان اومانیست غربی و فرماسونرهای اروپا بود. رهبران این فرقه به طور کلی «جهان وطنی» اختیار کرده، در دامن اقتدار کشورهای بیگانه قرار گرفتند و به عواملی در خدمت دولت‌های استثمارگر مبدل شدند. عباس افندی با پیوستن به دول بیگانه، وجهه بین‌المللی این فرقه را تکمیل کرد و به حدی به دولت انگلستان خدمت کرد که انگلیسی‌ها به او لقب «سِر» دادند. شوقی ربانی این دین را به شکل حزبی جهانی درآورد و جهان وطنی را رسماً اعمال کرد.

جهان وطنی به عنوان ابزاری برای شکستن اسلام در سراسر دنیا توسط دولت‌های استعمارگر به کار گرفته شد. بعدها اسرائیل هم که به دنبال ایجاد شکاف در بین مسلمانان و شکستن اتحاد و اتفاق آنان بود و هست، از تقویت بهائیان دریغ نکرد. به همین علت بود که این حرکت در راستای منافع دول خارجی بود و حمایت ویژه آمریکا و صهیونیست‌ها را به همراه داشت. بهائیت نیز موجودیت خود را در این وابستگى و حمایت می‌داند و به آن تن داده است. به طورى که سیاست‌های پهلوى دوم در مورد آنان نشان داد، ابرقدرت‌ها نیز در مقابل این فرقه سیاستى دوگانه دارند و گاهى آن‌ها را محدود ساخته و از طریق جریانات موازى به آن‌ها گوشمالى می‌دهند تا از حدود خویش تجاوز نکنند و گاهى نیز به عنوان حربه اى علیه اسلام از آن‌ها استفاده می‌برند.

نگاهى اجمالى به گزارش‌هاى هدفدار و غیرمنصفانه فرستادگان سازمان‌هاى حقوق بشر مثل گالیندوپول و کاپیتورن و احمد شهید این واقعیت را آشکار مى‌سازد که همه ابزارهاى امپریالیستى و صهیونیستى دست به دست هم داده اند که نظام اسلامى را وادار سازند این فرقه را به رسمیت بشناسد، یعنى کارى را که رژیم شاه از ترس ملت نتوانست انجام دهد جمهورى اسلامى به آن مبادرت ورزد! این مطلب ضمن این که میزان حمایت آنان را از بهائیت مشخص مى کند نشان مى دهد که قاعدتاً پشت پرده خبرهایى بسیار مهمتر از تضییع حقوق بشر در ایران است. دیان علایی یکی از عناصر  فرقه بهائیت است که ید طولایی در وطن فروشی و اقدامات ضد ملی دارد.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]