[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] فرقه نیوز

[تاریخ:] ۱۴ فروردين ۱۴۰۰

 

استارت اخراج بهائیان از قطر

به گزارش فرقه نیوز؛ پس از اطلاع رسانی و روشنگری منتقدین بهائی در ایران و افشا نمودن حقیقت و هدف غایی جامعه سازی تشکیلات بهائی در سراسر کشورهای دنیا در خصوص کسب قدرت و حاکمیت در کشورها و ایجاد حکومت جهانی بر اساس پروتکل هفتگانه شوقی افندی که ۷ مرحله را برای استقرار سلطنت جهانی بهائیت عنوان می کند، دولت و مقامات قطر تصمیم به مقابله و اخراج بهائیان و اضافه کردنشان به لیست سیاه گرفتند.

دولت قطر علت این اقدام را جرائم جنایی و امنیتی بهائیان معرفی کرده است، جرائمی که بهائیان در ایران نیز بخاطر آن ها در زندان بسر می برند.

باید دید آیا این اقدام دولت قطر، کشورهای دیگر را نیز نسبت به اقدامات مجرمانه تشکیلات بهائی حساس خواهد کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]