[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم ]

شیر و خورشید ]

وزارت کشور، ادارۀ سیاسی و گذرنامه؛ شمارۀ: ۷۶۸۰/ س/ ۵۶۷۶۹؛ تاریخ: ۲۹/۹/۱۳۲۳؛ پیوست دارد

 

مقام نخست وزیری

با اعادهٴ عین مرجوعهٴ شمارۀ ۳۶۵۰ – ۷/۷/۲۳ در موضوع شکایت حسین نام نقّاش از بجنورد به پیشگاه مبارک اعلیٰ‌حضرت همایون شاهنشاهی مبنی بر این‌که فرماندار او را از شهر تبعید نموده است، به استحضار می‌رساند: طبق تحقیقاتی که به وسیلهٴ فرمانداری محلّ شده، چندی قبل اختلافات مذهبی در بجنورد تولید شده بود که شهربانی محلّ، نقّاش مزبور را محرّک شناخته و پروندهٴ امر به دادگاه احاله شده است.

وزیر کشور، [ از طرف، امضاء ]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ورود به دفتر نخست وزیر، شمارۀ: ۱۷۰۷۲، تاریخ: ۳۰/۹/۲۳ ].

[حاشیهٴ ۲:] آقای صمدی، ۲/۱۰/۲۳.

[حاشیهٴ ۳:] عریضه به وزارت دادگستری فرستاده شود. ۳/۱۰/۲۳.

[حاشیهٴ ۴:] بایگانی شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]