[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ادارۀ سیاسی و گذرنامه

شمارۀ: ۷۶۸۰/ س/ ۵۶۷۶۹

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۲۳

پیوست دارد

 

مقام نخست وزیری

با اعادهٴ عین مرجوعهٴ شمارۀ ۳۶۵۰ – ۷ مهر ۱۳۲۳ در موضوع شکایت حسین نام نقّاش از بجنورد به پیشگاه مبارک اعلیٰ‌ حضرت همایون شاهنشاهی مبنی بر این‌که فرماندار او را از شهر تبعید نموده است، به استحضار می‌رساند: طبق تحقیقاتی که به وسیلهٴ فرمانداری محلّ شده، چندی قبل اختلافات مذهبی در بجنورد تولید شده بود که شهربانی محلّ، نقّاش مزبور را محرّک شناخته و پروندهٴ امر به دادگاه احاله شده است.

وزیر کشور، [از طرف، امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] [مهر: ورود به دفتر نخست وزیر، شمارۀ: ۱۷۰۷۲، تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۲۳]

[حاشیهٴ ۲:] آقای صمدی، ۲ دی ۱۳۲۳

[حاشیهٴ ۳:] عریضه به وزارت دادگستری فرستاده شود. ۳ دی ۱۳۲۳

[حاشیهٴ ۴:] بایگانی شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]