[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت جنگ؛ ستاد ارتش، رکن ۲، شعبهٴ ۲؛ شمارۀ: ۴۱۹۹/ د/۱۴۴۳۷؛ مورّخهٴ: ۲۵   اردیبهشت  ۲۰؛ محرمانه

 

جناب آقای نخست وزیر

لشکر۶ خوزستان (راجع به تشکیل جلسات بهائیان خرّم‌‌آباد) گزارشی داده بود که مراتب از شرف عرض پیشگاه مبارک شاهانه گذشت. اینک به فرمان مبارک شاهانه رونوشت گزارش لشکر نام‌برده و منضمّات آن جهت استحضار خاطر عالی و اقدام مقتضی به پیوست ارسال می‌شود. متمنّی است مقرّر فرمایند از نتیجهٴ اقدامات معموله، ستاد ارتش را مستحضر سازند.

کفیل ستاد ارتش، سرلشکر ضرغامی، [امضاء]

 

[حاشیه:] دفتر محرمانه و رمز، شمارۀ ۲۸۱ – ۲۸   اردیبهشت  ۲۰.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]