[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

به نام خدا

 

اینجانب ----- فرزند ----- دارای شماره ملی -----

متعهد می‌شوم در محل کسب خود:

۱-کلیه قوانین مدون نظام صنفی دولت جمهوری اسلامی ایران را رعایت نمایم.

۲- در محل کسب خود هیچ‌گونه تبلیغ مذهبی ننموده و ننمایم.

۳- یک هفته قبل از تعطیلات مذهبی به اداره اماکن اطلاع دهم.

امضاء

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]