[اطلاعات شخصی افراد [حذف شده] است.]

 

به نام خدا

 

اینجانب ----- فرزند ----- دارای شماره ملی -----

متعهد می‌شوم در محل کسب خود:

۱-کلیه قوانین مدون نظام صنفی دولت جمهوری اسلامی ایران را رعایت نمایم.

۲- در محل کسب خود هیچ‌گونه تبلیغ مذهبی ننموده و ننمایم.

۳- یک هفته قبل از تعطیلات مذهبی به اداره اماکن اطلاع دهم.

امضاء