[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

مذهب

مشخصات فرد

در رابطه با فرقه ضاله صهیونیستی بهائی متعهد میشوم که از این تاریخ هیچ سند و مدرک و کتاب و جزوه و غیره در محل کار یا اسکان مربوطه نگهداری نکنم با این تعهد در رابطه با تشکیلات هیچ خبری بداخل یا خارج نفرستم و بهیچوجه در تشکیلات حزب غیرقانونی بهائی شرکت نکنم اگر هرکدام از این کارها را انجام دهم با قصد و نیت قبلی به محاربه با جمهوری اسلامی قیام کرده‌ام و دولت می‌تواند مرا باشد مجازات برساند.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]