فرهنگ امیری

متولد ۱۳۳۲

در تاريخ ۵ مهر ماه ۱۳۹۵ در یزد به قتل رسید

 

فرهنگ امیری دو ساله بود که پدر و شش نفر دیگر از اعضای خانوادۀ او به دلیل بهائی بودن در هرمزک یزد کشته شدند.  او با همسر و ۴ فرزندش در یزد زندگی می‌کردند.  در سال‌های بعد از انقلاب، فرهنگ امیری به دلیل بهائی بودن صدمات زیادی دیده بود، اما یزد را ترک نکرد.  در روز ۵ مهر ۱۳۹۵ دو ناشناس جلوی در خانه‌اش و در مقابل اعضای خانواده‌اش به او حمله کردند و ساعتی بعد در بیمارستان درگذشت.

جسد او را خانوادۀ و دوستانش با مراسم بهائی به خاک سپردند.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)