فرهاد اصدقی

متولد ٣١ شهریور ١٣٣٢ در تهران

در تاریخ ٢٨آبان ۱۳۶۳ در تهران به دار آویخته شد

 

فرهاد اصدقی در خانواده‌ای بهائی متولد شد. پس از اتمام دبیرستان در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران تحصیل کرد. سپس به بیرجند رفت و عضو محفل روحانی محلی[۱] آنجا و بعد عضو هیئت معاونت[۲] شد.

در شهریور ۱۳۶۰ بازداشت شد و سه ماه در زندان به سر برد. محاکمۀ او در شهر کاشمر انجام شد و دادگاه حکم برائت داد. چند روز پس از آزادی از زندان، به عضویت سومین محفل روحانی ملی[۳] ایران انتخاب شد. در خرداد ۱۳۶۱ ازدواج کرد و در روز ٢٢ تیر ۱۳۶۲ فرزندش به دنیا آمد. ساعتی پس از تولد فرزندش، پاسداران به اتاق بیمارستان هجوم بردند، و سه روز پس از آن هم به تجسس خانه‌اش رفتند.

در روز ۵ تیر ۱۳۶۳ بار دیگر بازداشت شد و او را به زندان اوین منتقل کردند. کمتر از پنج ماه بعد، در روز ٢٨ آبان ۱۳۶۳ به دار آویخته شد.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)

 

 

 

[۱] محفل روحانی محلی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر شهر یا روستا انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن محل است.

[۲] هیئت معاونت: افرادی که با تصمیم هیئت مشاورین قاره‌ای برای دوره‌ای پنج‌ساله انتصاب می‌شوند و در حیطه فعالیتشان که معمولاً شامل نواحی کوچک‌تر در یک کشور است، به تشویق افراد و تحکیم جوامع بهائی می‌کوشند.  معاونین در ارتباط با محافل روحانی محلی نقش مشورتی دارند.

[۳] محفل روحانی ملی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر کشور انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن کشور است.