[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] فردا نیوز

[تاریخ:] ۱۴ مرداد ۱۳۸۷

 

توزيع گسترده سي‌دی معرفی بهائيت در تهران

اخيرا سي‌دي حاوي تبليغاتي از معرفي فرقه بهائيت به عنوان ديانتي سعادت بخش، که توسط يک مرکز فناوري‌ آن هم با بودجه بيت المال(!) ساخته شده‌است، در برخي مراکز و شهرک‌هاي تهران توزيع مي‌شود.

برنا: اخيرا يک سي‌دي حاوي رخي موارد تبليغي از بهائيت و معرفي اين فرقه ضاله با عنوان "ديانتي سعادت بخش" در برخي مراکز و شهرک‌هاي تهران توزيع شده ‌است.

گفته مي‌شود اين سي‌دي توسط يک مرکز فناوري،‌ آن هم با بودجه بيت المال(!)، ساخته شده‌است که پيش از اين قرار بوده که اين مرکز به معرفي بهائيت پرداخته و آن را نفي نمايد،‌ ولي اين مستند به گونه‌اي تهيه شده است که بينندگان را به اين فرقه فرا مي‌خواند! و نوعي تبليغ رايگان و گسترده براي پيروان آن محسوب مي شود.

در پيگيري کارشناسان مشخص شد تعدادي از عوامل تهيه اين فيلم بازداشت شده‌اند اما توزيع سي دي آن توسط اين فرقه در تهران و ساير نقاط همچنان ادامه دارد.

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]