فدرس شبرخ

متولد اسفند ۱۳۲۴ در زابل ـ سیستان و بلوچستان

در تاریخ ١٩ اردیبهشت ۱۳۶۵در زاهدان به دار آویخته شد

 

 فدرس شبرخ در یک خانوادۀ بهائی متولد شد.  پس از تکمیل تحصیلاتش به زاهدان رفت و چاپخانه و فروشگاه لوازم تحریر تأسیس کرد. عضو محفل روحانی محلی[۱] زاهدان شد.  در سال ۱۳۶۰ پاسداران به خانه‌اش ریختند و بازداشت شد.  اموال و کسب و کارش را مصادره کردند و با اینکه سه ماه بعد از زندان آزاد شد، اموالش را پس ندادند.

دو سال بعد، در تیر ۱۳۶۲ دوباره بازداشت شد.   نخست به زندان دادستانی عمومی و سپس به زندان قصر و بعد از آن در آبان ۱۳۶۲ به زندان اوین منتقل شد.  درنهایت در اردیبهشت ۱۳۶۴ او را به زندان شهربانی زاهدان بردند. به شدت تحت شکنجه قرار گرفت و پس از سه سال حبس طاقت‌فرسا، در روز ١٩ اردیبهشت ۱۳۶۵ به دار آویخته شد. تا یک هفته بعد که همسرش برای ملاقات به زندان رفت از اعدام او با خبر نشده بود.  جسدش را اعضای خانواده با آداب بهائی به خاک سپردند.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)

 

 

 

[۱] محفل روحانی محلی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر شهر یا روستا انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن محل است.