[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] فاران نقد ادیان، مذاھب و فرق

[تاریخ:] ٢۵ بهمن ١٣٩٩

 

بهائیان در ایران – انقلاب مشروطه٢

مقاله پیش رو به اندیشه ها و ایدئولوژی های انقلاب مشروطه می پردازد. انقلاب مشروطه، برای از بین بردن سلطه پادشاهان ستمگر در کشور، به رهبری روحانیت و همراهی مردم آغاز شد. ایدئولوژی انقلاب مشروطه تا قبل از امضای فرمان آن توسط ناصرالدین شاه، اسلامی بود بهائیان در راستای اهداف و آرمانهایشان، بر ایدئولوژی این حرکت بزرگ اجتماعی اثر گذاشتند.

جایگاه بهائیت و بابیت در ایدئولوژی انقلاب مشروطه

بابیان جزء گروه مشروطه خواهانی بودند که با به دار آویختن شیخ فضل الله نوری، جریان مشروعه خواهی را از بین بردند و استبداد روشنفکری را ایجاد کردند.

خط فکری علما، که حکومت حقیقی را مربوط به امام زمان (عج الله تعالی فرجه الشریف) می دانستند، به دنبال تأسیس عدالتخانه اسلامی بودند. اما خط روشنفکری به سمت نفی دین و فرنگی شدن حرکت می کرد. بهائیت به خاطر مخالفت و دشمنی با اندیشه های شیعی، در مقابل روشنفکران دینی و مشروعه خواهان قرار گرفت.

بابیان و بهائیان به تبلیغ اندیشه مشروطه خواهان، که همان دموکراسی لیبرال بود، می پرداختند. با این کار به دو هدف خود دست می یافتند:

١. به این وسیله می توانستند از موج انقلاب استفاده کنند و بزرگ ترین مانع و مخالف خود یعنی روحانیت و مذهب شیعه را از میدان خارج کنند.

٢. با روی کار آمدن یک حکومت لیبرال، می توانستند به راحتی به تبلیغ اندیشه ها و ایدئولوژی فرقه خود بپردازند.

در میان گروه روشنفکران، دامادهای صبح ازل (از رهبران فرقه بابیه)، یعنی میرزا آقا خان کرمانی و شیخ احمد روحی، بسیار شاخص بودند. میرزا آقا خان کرمانی به گفته نظام الاسلام کرمانی در تاریخ بیداری ایرانیان، یکی از مهم ترین پایه گذاران روشنفکران [غیر دینی] نهضت بود.

سخن آخر

هرچند در زمان انقلاب مشروطه فرقه بابیت و بهائیت در ظاهر و به طور علنی، فعالیت نمی کرد، اما ایشان با همکاری مؤثر با روشنفکران غربگرا، موفق شدند دشمنی خود را با دو اقتدار ملی یعنی دولت و روحانیت به ثمر برسانند. این کار به نفع اقتدار سومی که بهائیان به آن وابسته بودند، یعنی اقتدار بریتانیا انجامید.

(برگرفته از کتاب بهائیت در ایران، دکتر سید سعید زاهد زاهدانی(

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]