[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] صبح آزادگان

[تاریخ:] پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۶۱ – ۱۳ ذیقعده ۱۴۰۲ – ۲ سپتامبر ۱۹۸۲

[شماره:] ۷۴۸

 

فعالیت انجمن بهائیها در بنگلادش امنیت ملی این کشور را تهدید میکند

بنا بگزارش یک مأمور امنیتی، فعالیت بهائیها باعث شد تا مقامات بلندپایه بنگلادش به فکر روند و به همين جهت جلسه‌ای نیز تشكيل دادند. بنا به همین گزارش فعالیت بهائيها بسیار خطرناک است بخصوص در منطقه حساس چیتاگونگ و اطراف آن.

ستاد و شورای عالی بهائیها در «آکا» [عکا] در «حيفا» واقع در اسرائیل قرار دارد و بزرگترین مقر آنها در شیکاگو واقع است.

استراتژی بهائیت این است که به مناطق اطراف اقیانوس آرام، هند و جزایر آنها همچنین سایر کشورهای کوچک و عقب‌افتاده با مشکلات فراوان، دست اندازی کند.

بنا بهمین گزارش بهائيها، فعالیت‌هائی شبیه فعالیت‌های «قادیانیها» دارند، علیرغم اینکه تضادهای بسیار بنیادی میان اسلام و آنها وجود دارد. ممکن است گفته شود که «بهائیها» در ایران و «قادیانیها» در پاکستان جزء اقلیت‌های مذهبی غیر مسلمان اعلام شده بودند.

بهائی‌ها ادعا دارند که بابا... پیغمبر جديد! و کتاب او جدیدترین کتاب‌های آسمانی است. این کتاب خواهان یکزبان بينالمللی و یک حکومت جهانی است. بهائیت سکس آزاد را گسترش میدهد.

بی شک بهائیت سعی مینماید که به هر نحوی شده حاکمیت کشورهای مسلمان را در دست گیرد. بهائی‌ها بیشتر از طریق اقتصادی بر کشورهای مسلمان حکومت می‌کنند بدین طریق که آنها گاهی به پرداخت وام از طرق گوناگون و گاهی از طریق دست نشاندگان خود شاهرگ اقتصادی ممالک مسلمان را در اختیار خود میگیرند. بهائیها زمان شاه ملعون در ایران سازماندهی شدند و در همان زمان فعالیت‌های خود را در داخل و خارج گسترش دادند یکی از مراکز فعالیت آنان در خارج بنگلادش است.

بعضی از سازمان‌های حقوق بشر غرب، تبلیغات زیادی در مورد بهائی‌های ایران براه انداختهاند. بسیاری از کشورهای اسلامی، فعالیت بهائی‌ها را زیر میکروسکوپ گذاشته و در نظر دارند و مرتب مسلمانان را از خطر آنان آگاه می‌سازند. چند سال پیش کنفرانسی در جده برگزار شد و در پایان به کشورهای مسلمان اعلام شد از فعالیت بهائی‌ها در داخل کشورشان خودداری نمایند. همچنین در این کنفرانس میزان تأثیر نوشته‌ها و کتاب‌های بهائیت بر روی مسلمانان ارزیابی شد.

در بنگلادش بهائی‌ها به جز فعالیت در چیتاگونگ، در نقاط دیگری مثل «ناگار» در «متروپلیس»، نیز فعالیت دارند که دختر سرهنگ زیبائی مسئول حفظ روابط عمومی در آنجاست. دانشجویان بھائی ایرانی در داکا در دانشکده پزشکی، سکس را در میان سایر دانشجویان ترویج می‌نمایند. آنها به طرق مختلف در مورد سکس تبليغ می‌نمایند.

پس از سقوط شاه دانشجویان مسلمان ایران در «داکا»، بھائی‌ها را منزوی کردند و بهمین دلیل برخوردهائی نیز میان مسلمانان و بهائی‌ها وجود داشت.

بعضی از دانشجویان بهائی با بنگاليها ازدواج کرده‌اند زیرا نمی‌خواهند به ایران باز گردند. از سازمان‌های انتظامی بنگلادش خواسته شده است که فعالیت بهائی‌ها را تحت نظر گیرند.

دنيونیشن چاپ بنگلادش - ترجمه از اسدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]