[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

برگه بازجوئی و صورت مجلس

صفحه.-----

خواهان -----، خوانده -----، خواسته -----، تاریخ: روز----- ۱۳، ----- جزوه دان -----، پرونده -----، شماره-----

پ ۷۳ / ۸۷۵

آمار ۱۰۳۸ – ۲۵ شهریور ١٣۷۴

شاکی – گزارش

متهم – ۱- بانو ضیائیه ایمانی فرزند حب اله - ارومیه

۲- رامز روحانی فرزند وفادار - ارومیه

اتهام همکاری با فرقه ضاله

دادخواست ۱۳ آبان ١٣۶۰

رأی ۲۶ شهریور ١٣۷۴

رأی دادگاه

در خصوص اتهام بانو ضیائیه ایمانی فرزند حب اله دایر بر فعالیت و همکاری با فرقه ضاله بهائیت با مشارکت در جلسات محافل فرقه در ارومیه و ایجاد ارتباط و سازماندهی در تشکیلات بهائیت و عضویت فعال در پیشبرد مقاصد بهائیت ارتباط گیری با عناصر بیگانگان بهائیت در خارج از کشور متهم دارای سابقه کیفری باتهام همکاری با بهائیت دارد که مجدداً در سازماندهی و برنامه‌ریزی بهائیت شرکت و با ایجاد یکی از عوامل بنام [اماکنی] از خارج کشور وی را به شهرهای مختلف ایران من‌جمله ارومیه جهت ارزیابی و دیدار و جمع‌آوری اخبار و اطلاعات راجع به بهائیت به همراه پسر خود رامز روحانی.

۲- رامز روحانی فرزند وفادار دایر بر فعالیت و همکاری با فرقه ضاله بهائیت و شرکت در کلاسهای آموزش محفل به عنوان معلم اخلاق و ارتباط و سازماندهی با تشکیلات بهائیت و ایجاد ارتباط با خارج از کشور و ایجاد امکانات جهت بیگانگان در امر تحقیق و دیدار با عوامل مشارالیه با عضویت به تشکیلات بهائیت به‌اتفاق مادرش در جلسات و محافل شرکت نموده و در این رابطه نیز مسافرت‌ها داشته است علی‌الظاهر فعلاً خارج از ایران می‌باشد. توجهاً بگزارش اداره اطلاعات استان آذربایجان غربی و اقرار و اعتراف متهم در تمامی مراحل و تحقیق و در جلسه دادرسی مبنی بر اینکه ما جلسه داریم و شرکت می‌کنیم و اظهارات آقای رامز روحانی در تحقیقات اولیه و صدور کیفرخواست و سایر قرائن و امارات اتهام انتسابی محرز و مسلم می‌باشد فلذا مستنداً به ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی هرکدام از متهمان را به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت و مصادره کلیه اموال بانو ضیائیه ایمانی و رامز روحانی صادر می‌شود رأی صادره قابل‌تجدید نظر در دیوان عالی کشور می‌باشد./

حسینی کوه کمری

رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه

[امضا]

اخطاریه جهت ابلاغ رأی ارسال شد.

[امضا]

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

در تاریخ ۲۴ مهر ١٣۷۴ بانو ضیائیه در دفتر دادگاه حاضر و رأی صادره را ملاحظه نمودند وی قبل از امضاء رأی از اتاق دادگاه خارج شد.

[امضا] ۲۴ مهر ١٣۷۴

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]