[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

برگه بازجوئی و صورت‌مجلس

 صفحه

شماره

خواهان ----- خوانده ----- خواسته ----- تاریخ روز----١٣، [ناخوانا]------ پرونده

پ٧٣ / ٨٧٥

آمار ١٠٣٨ - [تاریخ:] ٢٥ شهریور ٧٤

شاکی گزارش

متهم:

١- بانو ضیائیه ایمانی فرزند حب اله، ارومیه

٢- رامز روحانی فرزند وفادار، ارومیه

اتهام: همکاری با فرقه ضاله

دادخواست ١٣ آبان ٦٠

 رأی ۲۶ شهریور ۷۴

رأی دادگاه

در خصوص اتهام بانو ضیائیه ایمانی فرزند حب اله دایر بر فعالیت و همکاری با فرقه ضاله بهائیت با مشارکت در جلسات محافل فرقه در ارومیه و ایجاد ارتباط و سازماندهی در تشکیلات بهائیت و عضویت فعال در پیشبرد مقاصد [ناخوانا] بهائیت ارتباط‌گیری با عناصر بیگانگان بهائیت در خارج از کشور متهم دارای سابقه کیفری باتهام همکاری با بهائیت دارد که مجدداً در سازماندهی و برنامه‌ریزی بهائیت شرکت و با ایجاد یکی از عوامل بنام [ناخوانا] از خارج از کشور وی را به شهرهای مختلف ایران من‌جمله ارومیه به جهت ارزیابی و دیدار و جمع‌آوری اخبار و اطلاعات راجع به بهائیت به همراه پسر خود رامز روحانی.

٢- رامز روحانی فرزند وفادار دایر بر فعالیت و همکاری با فرقه ضاله بهائیت و شرکت در کلاسهای آموزش محفل به ‌عنوان معلم اخلاق و ارتباط و سازماندهی با تشکیلات بهائیت و ایجاد ارتباط با خارج از کشور و ایجاد امکانات [ناخوانا] بیگانگان در امر تحقیق و دیدار با عوامل مشارالیه با عضویت به تشکیلات بهائیت به‌اتفاق مادرش در جلسات و محافل شرکت نموده. در این رابطه نیز مسافرتها داشته است علی‌الظاهر فعلاً در خارج از ایران میباشد. توجهاً به گزارش اداره اطلاعات استان آذربایجان غربی و اقرار و اعتراف متهم در تمامی مراحل و تحقیق و در جلسه دادرسی مبنی بر اینکه ما جلسه داریم و شرکت نمی‌کنیم و اظهارات آقای رامز روحانی در تحقیقات اولیه و صدور کیفرخواست و سایر قراین و امارات اتهام انتسابی محرز و مسلم میباشد فلذا مستنداً به ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی هر کدام از متهمان را به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت و مصادره کلیه اموال بانو ضیائیه و رامز روحانی صادر می‌شود رأی صادره قابل‌تجدید نظر در دیوانعالی کشور میباشد%

حسینی کوه کمری

 رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه

[امضا]

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

اخطار به جهت ابلاغ رأی ارسال شد

[امضا]

در تاریخ ۲۴ مهر ۷۴ بانو ضیائیه در دفتر دادگاه حاضر و رأی صادره را ملاحظه نمودند وی قبل از امضای رأی از اتاق دادگاه خارج شدند

[امضا]

۲۴ مهر ۷۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]