ضیاء الله احراری

متولد ١١ دی ١٣١٢ در سورمق، نزدیک آباده، فارس

در تاریخ ٣٠ آبان ۱۳۶۱ در شیراز به دار آویخته شد

 

ضیاءالله احراری در آباده تحصیل کرد و سپس به ایتالیا رفت و دکترای داروسازی گرفت و به ایران بازگشت.  عضو محفل روحانی محلی[۱] شیراز بود.

در روز ٣١ فروردین ۱۳۶۱ به دادگاه انقلاب احضار شد و او را به زندان عادل‌آباد بردند. در روز ٣٠ آبان ۱۳۶۱ به دار آویخته شد.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)

 

 

 

 

[۱]  محفل روحانی محلی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر شهر یا روستا انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن محل است.