[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

سازمان مرکزی تعاونی روستائی

 

بسمه تعالی

 

[شماره:] [ناخوانا]

[تاریخ:] ۲۲ خرداد ۱۳۶۶

پیوست -----

 

شرکت تعاونی روستائی شهید حجازی

موضوع: فرقه بهائیت

با سلام، به استحضار می‌رساند فرماندهی کمیته انقلاب اسلامی عباس‌آباد طی نامه شماره ۲۷۹۸ / ۱ / ۶۵ / ۱۲۴ مورخ ۱۹ خرداد ۶۶ اعلام داشته استفاده از وجوه [وجود] افراد فرقه ضاله بهائیت در خدمتگزاران و عضویت در شرکت تعاونی ممنوع بوده لذا خواهشمند است ضمن شناسائی آن‌گونه افراد نسبت به اخراج و لغو عضویت آنان اقدام و از نتیجه این سازمان را مطلع فرمائید % ۲۱ / ۳ /

من ا[لله] التوفیق.

سازمان تعاون روستائی تنکابن

حاجی عباسی [امضا]

اسلامی [امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]