[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

سفارت جمهوری اسلامی ایران

کانبرا

شماره -----

تاریخ ۴ آبان ۶۹

پیوست-----

 

بسمه تعالی

آقای محمدرضا دلیری

بازگشت به نامه مورخ ٢ آبان ۶۹ خواهشمند است طی ساعات اداری با شماره تلفن‌های ۹۵۲۵۴۴ (۶۲) -۹۵۲۲۴۳ (۶۲) بخش کنسولی تماس حاصل فرمائید.

بخش کنسولی

سفارت جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]