[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: احتمالاً فروردین ۱۳۲۳

[رونوشتی از یک بیانیّه علیه بهائیان ]

 

پیام دوستانه

ای قمی‌ها، ای غیرتمندان، ای اشخاصی که می‌گویید ما مسلمانیم. اگر وجود بهائیان را در شهرستان و سازش با آنها را منافی با غیرت و عصبیّت اسلامی نمی‌دانید، بیایید به اطفال بی‌گناه و عیالات ضعیف خودتان رحم کنید. نگذارید این دشمنان دین و ناموس در شهر شما ریشه بدوانند. دولت شما دولت اسلامی است، متّحداً از دولت بخواهید که هر چه زودتر آنها را بیرون کند. البتّه قبل از درخواست از دولت به هیچ‌وجه به عملی که مخالف انتظامات باشد دست نزده، بعد از درخواست اگر مسامحه شد، هر اقدام که کردید هم قانوناً مسؤول نیستید و هم به وظیفهٴ شرعی خود رفتار کرده، خدا از شما راضی و پشتیبان شما است. باز سفارش می‌کنم حتّی‌المقدور نهضت عمومی را تأخیر انداخته، اقدامات سریع را از دولت بخواهید.

از طرف جمعیّت طرف‌داران دین

 

رونوشت برابر با اصل است،

[امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]