[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ۱۵ اسفند ۶۰

شماره ۴۴۲۴/م

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کشور

استانداری فارس

[مهر:] محرمانه

 

آقای خلیل منجذبی کارمند آماده بخدمت استانداری

 اکنون‌که جمهوری اسلامی بدنبال انقلاب است مسلمان در این کشور مستقر گردیده و همه مستضعفین جهان گوش بفرمان رهبر کبیر انقلاب برای رهائی از ظلم و ستم طاغوت‌های زمان تلاش میکنند لازم میداند بشما تذکر داده شود در صورتیکه طبق رویه و راهنمائی استانداری از وابستگی به فرقه ضاله اظهار ندامت و پشیمانی نموده خود بدامان حیات‌بخش اسلام پناه ببرید و از رایحه عطرآگین کلام اله استفاده کنید و بهره‌مند شوید برطبق فرمایش قرآن مجید توبه شما قبول و از نظر اداری بخدمت مشغول و حقوق عقب افتاده شما پرداخت میگردد و در غیر اینصورت بحکم بند ٣ ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری بجرم فساد اخلاق از خدمت دولت جمهوری اسلامی منفصل میگردید و هیچگونه حقی بشما تعلق نخواهد گرفت.

از طرف استاندار فارس

نعمت اله تقاء

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]