[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، ادارۀ کلّ شهربانی؛ [ بدون شماره؛ تاریخ:۳/۶/۱۳۲۳؛ رونوشت یک شب‌نامه ]

 

خطاب به آقایان و اهالی و کلیّهٴ رؤسای شهرستان سمنان

البتّه خاطر همگی از جریان وقایع گذشته شهرستان شاهرود و کشت و کشتار برادران مسلمان ما که اخیراً به نام جنگ [و] جدل اتّفاق افتاده، مستحضر است. ولی هزار نکته باریک‌تر زمو این‌جا است. شما ای مردم بدانید که قضایا به این سهل و سادگی نبود و حقیقتاً آن‌طور که شماها خیال کرده‌اید، موضوع اسلام و دشمنی [یا] دوستی با آن نیست، بلکه دست‌های پلید و ناپاک دشمنان استقلال ایران پس از آن‌که از همه‌جا رانده شده است، نقطه‌ضعف ما را که همانا اختلاف مذهبی است، پیدا نموده، مشغول اقدام شده‌اند تا آخرین قطرات خون ما را مکیده و یکسره شرافت و ناموس ما را تسلیم دشمنان ما نمایند. مخلص کلام این‌که ای برادران عزیز در انتظار باشید که برای مدّت کم دیگر عین قضایای شاهرود نیز تکرار گردد، زیرا به طوری‌که در جلسات پی‌درپی شب‌های اخیر سه چهار نفر از رؤسای ایستگاه راه‌آهن سمنان که عبارت از آقایان آزادپور رییس ایستگاه و رسدبان ۲ وجدانی رییس پاسگاه و خاک‌پور معاون بخش حرکت و سایرین فهمیده شده، آقایان نام‌برده که از بهائی‌های بی‌وجدان بی‌شرف معروف می‌باشند، مشغول تحریکات شده، ایجاد اغتشاش جانی را در شهر و کشتار عدّه[ای] از برادران من و شما را آماده نمایند. ای مردم مسلمان ما که خیرخواه شما هستیم، با کشف این قضیّه بزرگ‌ترین خدمت را به شما انجام دادیم. اینک شما هم مجبورید به نام حمایت از دین و مذهب و شرافت و ناموس خود علیه[۱] اقدامات این چند نفر بی‌ناموس بی‌شرف وارد مبارزه شده، نگذارید میدان وسیعی به چنگ آنها افتاده و کار شما یکسره گردد. در خاتمه از حقایق امور اطّلاع کامل داریم، برای انهدام و از بین بردن این چند نفر بی‌پدر بی‌مادر آماده باشیم تا شماها در کمک با ما چه کنید. باز هم در این موضوع اطّلاعات تازه منتشر خواهیم نمود.

طرف‌داران دین مقدّس اسلام، محلّ امضاء

رونوشت برابر با اصل است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- در نسخهٴ اصل: بر علیه.