[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، استانداری دهم؛ شمارۀ: ۹۲۸؛ تاریخ: ۷بهمن ۱۳۲۹؛ محرمانه، مستقیم؛ پیوست: ۴[برگ]

 

وزارت کشور

رونوشت گزارش شمارۀ ۱۷۲ فرمانداری فریدن به پیوست جهت استحضار ایفاد و تصدیع می‌دهد که گذشته از مواردی که فرمانداری نام‌برده تذکّر داده است، اصولاً چند نفر از افسران ژاندارمری حوزهٴ استان دهم مظنون به بهائی‌گری هستند و با این‌که از رفتار رییس ژاندارمری نارضایتی ندارم و شخصاً هم یقین ندارم، مع‌الوصف خود فرماندهٴ ژاندارمری اصفهان هم مورد سوءظنّ می‌باشد و چیزی که مسلّم است این است که از چند ماه قبل به این طرف بهائی‌هایی که در حوزهٴ مأموریّت ژاندارمری هستند، اغلب تظاهراتی نموده‌اند، در صورتی که در شهرها و حوزهٴ مستحفظی شهربانی هیچ تظاهری نشده است. به عقیدهٴ بنده این موضوع قابل ملاحظه و بررسی است و عقیده دارم که در سازمان ژاندارمری اصفهان و افسران آن بایستی تجدید نظر به عمل آید. متمنّی است مقرّر فرمایند در این مورد اقدام و نتیجه را اعلام دارند.

استاندار استان دهم، [امضاء]

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۱۰۵۲۳، تاریخ: ۱۲بهمن ۱۳۲۹ ].

[حاشیهٴ ۲:] از لحاظ مقام وزارت بگذرد، ۱۲بهمن هزار و سیصد و بیست و نه .

[حاشیهٴ سه:] آقای مدیر کلّ انتظامات: مکرّراً دستور داده‌ام و باز تذکّر می‌دهم که بعدها محتاج تکرار نشود که مطابق قانون اساسی، دین اسلام و مذهب جعفری اثنیٰ[۱] عشری دین و مذهب رسمی ایران است و غیر از ملل متنوّعه که نمایندهٴ رسمی در مجلس شورای ملّی دارند، هیچ مذهبی نمی‌تواند در کشور شاهنشاهی اظهار وجود کند. ادارات دولتی هم حقّ ندارند این اسامی غیر قانونی را در مراسلات و مکاتبات و گزارش‌های خود ذکر کنند. منتها هر کس بر خلاف مقرّرات و بر خلاف قوانین اساسی و قوانین عادّی رفتار کند و رفتاری خلاف انتظامات از هر کس مشاهده شود، باید مورد تعقیب قرار گیرد. مثلاً گفته شود فلان افسر ژاندارمری و فلان شخص چه کار خلافی کرده است. دیگر عنوان دین و مذهبی که رسمیّت [نداشته و ندارد، نباید بشود][۲]. در این مورد بخصوص هم با تذکّر ...[۳] در فوق داده‌ام، به [ ژاندارمری ] بنویسید: اگر رفتار این افسران موجب اختلال [ نظم و آسایش] اهالی است صریحاً با [دلیل توضیح دهید تا مورد تعقیب و تعویض قرار گیرند] و در خاتمه هم تذکّر دهید که دستورهای لازم به ژاندارمری کلّ صادر گردد و در همین زمینه هم شرح لازم به ژاندارمری کلّ نوشته شود که موضوع را مورد دقّت قرار دهند و چنان‌چه رفتار این افسران موجب اغتشاش و ایجاد نگرانی در آن نقاط می‌باشد، در تعویض آنها اقدام و دستور صریح صادر نمایند که تظاهرات نسبت به عقایدی که رسمیّت ندارد، جایز نیست.[۴] [ امضاء: رزم آرا؟ ].

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- در نسخهٴ اصل: اثنا.

٢- این چند کلمه در نسخه اصل روی آرم شیر و خورشید نوشته شد و در ضمن، کپی این برگه نیز ناقص و لبه‌های کاغذ که داری نوشته است در کپی نیافتاده است. من با توجّه به برگه‌ای که پیش‌نویس این دستور است، لغات مزبور را در متن آوردم.

٣- یک کلمه ناخوانا.

۴- دستور وزیر کشور با تغییر مختصری در انشای آن، طیّ دو نامه به تاریخ ۱۸بهمن ۱۳۲۹ برای ژاندارمری کلّ کشور و استانداری دهم ارسال شده است.(در این زمان وزارت کشور هم به عهدهٴ نخست وزیر که رزم آرا بود، قرار داشت.)