[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور؛ [شمارۀ:] ۱۱۴۷/۴۵۷؛ [تاریخ:] ۱۱خرداد ۱۳۲۲؛ محرمانه،  فوری

 

وزارت جنگ

به طوری که فرمانداری زاهدان اطّلاع می‌دهد، بهائی‌های زابل فعّالیّت‌هایی نموده و اجتماعاتی تشکیل داده‌اند که تا کنون با تدابیر لازمه جلوگیری شده است. ولی چون عملیّات آنها بر خلاف مصالح کشور می‌باشد و ممکن است بین مسلمانان و بهائی‌ها منازعاتی رخ دهد، متمنّی است قدغن فرمایید به پادگان آن‌جا ابلاغ گردد که در جلوگیری از تظاهرات آنها با فرمانداری محلّ تشریک مساعی نموده و از دخالت ...[۱] نیز جلوگیری نمایند و از دستوری که صادر خواهند فرمود، وزارت کشور را مستحضر سازند.

وزیر کشور

 

[حاشیه:] رییس ادارۀ سیاسی، [امضاء].

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- یک کلمه ناخوانا.