[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

 

[تاریخ:] ۱۱ خرداد ۱۳۲۲

[شمارۀ:] ۱۱۴۷ / ۴۵۷

 

محرمانه، فوری

 

وزارت جنگ

به طوری که فرمانداری زاهدان اطّلاع می‌دهد، بهائی‌های زابل فعّالیّت‌هایی نموده و اجتماعاتی تشکیل داده‌اند که تا کنون با تدابیر لازمه جلوگیری شده است. ولی چون عملیّات آنها بر خلاف مصالح کشور می‌باشد و ممکن است بین مسلمانان و بهائی‌ها منازعاتی رخ دهد، متمنّی است قدغن فرمایید به پادگان آن‌جا ابلاغ گردد که در جلوگیری از تظاهرات آنها با فرمانداری محلّ تشریک مساعی نموده و از دخالت [ناخوانا] نیز جلوگیری نمایند و از دستوری که صادر خواهند فرمود، وزارت کشور را مستحضر سازند.

وزیر کشور

 

[دستنوشته:] رییس ادارۀ سیاسی، [امضاء].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]