[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بنیاد مستضعفان

مؤسسه املاک مستغلات

[آرم] بنیاد مستضعفان

بسمه تعالی

 

شماره: ۱۳۳۱۳ [ناخوانا]

تاریخ: ۱۳ مهر ۶۵

پیوست: -----

 

(سرشماری نفوس و مسکن برای برنامه‌ریزی و سازندگی)

آقای خلج آبادی

 سلام علیکم.

مقتضی است جهت تعیین تکلیف ملک سابق شرکت امناء بنشانی[حذف شده]  که در آن ساکن میباشد در ظرف مدت یک هفته بواحد فروش املاک و مستغلات این مؤسسه مراجعه نمائید در غیر اینصورت اقدامات قانونی تخلیه انجام خواهد شد.

 

از طرف [ناخوانا] [امضا]

معاون بنیاد املاک و مستغلات تهران

[مهر رسمی] بنیاد مستضعفان

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]