[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

کمیته انقلاب جمهوری اسلامی

امام خمینی بیرجند

 

تاریخ: ۵ آبان ۱۳۵۸

شماره: ۱۶۹- ت – م

پیوست: -----

تلفن: ۲۰۹۲- ۵۹۹۸

 

جامعۀ بهائیان بیرجند جناب آقای مجیدی

مستدعی است نظر باینکه منزل و سراچه و گاراژ واقع در میدان (شهید سندروس) که قبلاً متعلق به شرکت امناء بوده هم‌اکنون از طریق بنیاد مستضعفان دستور ضبط و توقیف آن صادر گردیده است لذا شایسته است هرچه زودتر نسبت به اسکان افرادیکه در محل مذکور سکونت دارند در جای دیگر اقدام و کلید اطاقهای قفل شده آن محل را هر چه سریعتر به کمیته و ستاد اجرائی فرامین امام خمینی واقع در خانه پیشاهنگ سابق تسلیم نمائید.

 

سرپرست کمیته و ستاد اجرائی فرامین امام خمینی شهرستان بیرجند

حسن ابراهیمی

[امضا]

[مهر رسمی]

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]