[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بنیاد مستضعفان

سازمان اموال مصادره شده

بسمه تعالی

 

شماره: ۳۱۴

تاریخ: ۱۳ شهریور ۱۳۵۸

پیوست: ندارد

 

بدینوسیله به ساکنین مدرسه سابق فرحزاد (بالاتر از مدرسه علمیه فرحزاد) ابلاغ میشود که ظرف ده روز محل فوق را که متعلق به شرکت امنا می‌باشد تخلیه نمایند.

بدیهی است با متخلفین طبق قوانین دادگاه انقلاب اسلامی رفتار خواهد شد.

سرپرست شرکت امناء

مهندس آزادگان

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

کمیته محترم فرح زاد

خواهشمند است همکاری لازم را با نماینده این بنیاد جناب آقای [مستشار] بفرمائید.

[مهر و امضا]

 

آدرس: [آدرس]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]