[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره: [ناخوانا]

تاریخ: [ناخوانا]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

شهرداری شیراز

 

بسمه تعالی

 

اخطار فوری

آقای محبوب راه وفا – و خانم علائی

پیرو اخطار شماره ۴۳۸ – ۱۶ فروردین ۶۰ چون عملیات تخریب ساختمان‌های مورد مسیر امتداد خیابان پیروزی (سه راه نمازی سابق) به‌زودی آغاز می‌گردد، بنابراین مقتضی است سریعاً برای تخلیه منزل مربوطه اقدام در غیر اینصورت برابر مقررات نسبت به تخلیه و تخریب ملک استیجاری شما اقدام خواهد شد. / م ۱

از طرف عنایت‌الله سنائی

شهرداری شیراز

[امضا]

 

[ناخوانا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]