[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر، ساعت، عینک آبادان

بسمه تعالی

تاریخ ١٠ فروردین ٩٠

شماره ٣

پیوست -----

 

متصدی عینک سازی جام جم آقای رضایی

با سلام

بدینوسیله بموجب نامه شماره ۲۶ مورخ ١٠ فروردین ٩٠جمع محترم امور صنفی مشترک آبادان و نامه شماره

۱۱۱۳۳۷۴۱۰۸۴۳ مورخ ۱۶ بهمن ٨٩ پلیس نظارت بر اماکن عمومی آبادان مبنی بر پاسخ منفی واحد صنفی جنابعالی، شایسته است هر چه سریعتر ظرف مدت ۲۴ ساعت از تاریخ صدور این اخطاریه نسبت به تحویل اصل پروانه کسب و جمع آوری کلیه اجناس موجود در محل اقدام نمایید. بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد فوق، برابر مقررات نسبت به پلمپ واحد صنفی شما اقدام خواهد شد.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان طلا و صنف همگن آبادان

مصطفیٰ [ناخوانا]

[امضا روی مهر رسمی]

[پیوست: پروانه کسب آقای هدایت الله رضایی دشتی در مورد دایر کردن عینک طبی سازی. تاریخ صدور: ١١ شهریور ۱۳۸۵، تاریخ انقضاء: ١١ شهریور ۱۳۹۵]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]