[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

١- نخست وزیری طیّ شمارۀ ۱۲۲۹۹ ــ ۳مهر ۱۳۲۳ ضمن ارسال نامهٴ گنابادی به وزارت کشور، چنین دستور داد: «خواهشمند است به وسایل مقتضیه در اطراف جریاناتی که به آن اشاره نموده‌اند، تحقیقات کافی به عمل آورده و برای جلوگیری از هرگونه پیش‌آمد خلاف انتظام، دستور اکیدی به مأمورین مربوطه صادر فرمایید.»

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]